BB

SENS motion får patienter ud af sengen og leverer værdifuld data

Ny sensorteknologi har fået sengeliggende patienter på Bispebjerg Hospital til at bevæge sig én time mere om dagen. Samtidig har personale og ledelse fået et værdifuldt planlægnings- og beslutningsstøtte-værktøj.

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed dør 4500 mennesker i Danmark hvert år på grund af fysisk inaktivitet. Og ikke færre end 100.000 indlægges årligt på hospitalet af samme grund.
Dermed har den fysiske inaktivitet ikke bare store menneskelige omkostninger, men lægger også et betydeligt pres på samfundsøkonomien.

Det var på den baggrund, at de to ­ingeniører, Kasper Lykkegaard og Morten Kjærgaard, i 2014 satte sig for at skabe et værktøj, der kunne motivere særligt ældre og sygdomsramte personer til at bevæge sig mere.

Den gode nyhed er, at de i dag er lykkes med projektet, hvilket er dokumenteret i en klinisk pilotundersøgelse på cirka 100 lungepatienter på Bispebjerg Hospital.

Overraskende resultat

En komplet løsningEffektive patientsamtaler og beslutningsstøtte

Men med en sensorteknologi, der ikke bare måler generel aktivitet, men også registrerer om patienten f.eks. ligger, sidder, står eller går, genereres der også værdifulde data til de sundhedsprofessionelle.

Det, vi har set, er, at data fremmer samtalen om bevægelse og gør, at terapeuten i højere grad lykkedes med til at øge patientens aktivitet. Fysioterapeuten skal f.eks. ikke bruge kostbar tid på at kortlægge, hvor meget Fru Olsen på 89 har bevæget sig den sidste uge. Det ved hun allerede, og dermed kommer hun også udenom patientens eventuelle tilbøjelighed til at svare det, som personalet gerne vil høre. Det korte af det lange er, at samtalen kan starte et andet sted, og dermed være meget mere fokuseret og effektiv.

I den forbindelse peger Kasper Lykkegaard på, at SENS motion også snart kommer til at fungere som et egentligt beslutningsstøtte-værktøj for ledelsen.

Vi arbejder på at lave statistikker, så klinikledelserne kan se, hvilke indsatser, der i det lange løb får patienterne til at bevæge sig mere.

Er det f.eks. information om det skadelige ved inaktivitet, der har den største effekt, eller virker det bedre, hvis man introducerer ugentlige gymnastikøvelser? Med SENS motion behøver man ikke gætte sig frem længere. Svaret ligger i de registrerede data, og gør det let at vælge den ­optimale metode, lyder det.