Læsmere

Værktøj til Motivation og Monitorering af Fysisk Aktivitet indenfor Sundhedssektoren

Introduktion

SENS motion® – For Healthcare fremmer fysisk akvititet hos indlagte patienter

 

  • Motiverer patienten ved at vise mål og forventninger på en tablet ved sengen
  • Giver sundhedsfagligt personale overblik og indblik i patienters fysiske aktivitetsniveau
  • Letter dialogen om fysisk aktivitet mellem sundhedsfagligt personale, patient og pårørende
  • Fremmer compliance og datadreven ledelse

 

100 skridt pr. dag reducerer risikoen for genindlæggelse med 10% *

Pilotpakke

Pilotpakken er et introtilbud, der giver mulighed for at benytte vores sensor på en klinisk afdeling i 3 måneder. Download vores folder og læs mere om tilbuddet.

Motiverende App

 

Motiverende visuel feedback fra app øger patientens selvaktivering.

 

  • Gennem elementer af gamication og nudging motiveres patienten til at være mere fysisk aktiv.
  • Patienten tages med på en rundtur i København hvor turen går forbi spændende attraktioner.
  • Patienten følger løbende med i egne mål og forventninger med konkrete informationer.
  • Patient og sundhedspersonale kan tilgå flere informationer i en historikside, som kan hjælpe med at facilitere samtale og opfølgning.

Sådan Anvendes SENS motion® – For Healthcare

 

1. Diskret sensorplaster sættes på patientens lår ved indlæggelse. Dataopsamles straks.

2. Sensor måler fysisk aktivitet og døgnrytme hos patienten.

3. Patienten kan følge mål og forventningerpå en tablet ved sengen.

 

Værktøj til patienter og sundhedspersonale

Et samtaleværktøj der synliggør vigtigheden af fysisk aktivitet for patienten samt skaber overblik over patientens motivation og compliance.

Giver personalet overblik over aktivitetsdata på patienterne ved udtræk af statistik til datadreven ledelse og tværfaglig dialog.

Fremhævet Case

Bispebjerg Hospital: Forøget ud-af-sengen tid for indlagte patienter

    Se Video

 

Ny sensorteknologi fra den danske virksomhed Sens Motion har fået indlagte patienter på Bispebjerg Hospital til at bevæge sig næsten en time mere om dagen. Samtidig understøtter løsningen en ny måde at arbejde på i forhold til rehabilitering. Patienterne bliver via en app motiveret til at bevæge sig mere og derved udnyttes deres egne ressourcer til at vedligeholde eller forbedre deres fysiske formåen. Studiet er unikt, da ideen med feedback koblet til accelerometri ikke er afprøvet før på indlagte patienter.

 

“Det er ikke sjovt at være indlagt, men så var den der maskine da meget sjov at følge med i. Jeg fik øvet mig i mit gangstativ og fulgt med på skærmen. (Patient i interventionsgruppen)”

 

Læs mere:

Projekt støttet af Danske Fysioterapeuter og udført i et samarbejde mellem Bispebjerg hospital – fysio og ergoterapien, RegionH Videncenter for Velfærdsteknologi (VihTek) og SENS Innovation ApS.

Klinisk Evidens

lnaktivitet hos ældre under indlæggelse har negative effekter

Рå danske hospitaler indlægges årligt over 600.000 ældre patienter over 65 år (3). Akut indlagte ældre medicinske patienter bruger i gennemsnit 70-90% af deres tid i sengen og kun 3-5% enten stående eller gående (2).

Forskning har vist, at selv kort tids inaktivitet medfører en reduktion af kondital og muskelmasse (4), og sammenlignet med yngre har ældre nedsat evne til at komme sig еftег perioder med fysisk inaktivitet (5). Det påvirker desuden patienternes fysiske formåen i det daglige (ADL funktion), og forringer livskvaliteten (6). Dertil kan fysisk inaktivitet forlænge sygdoms-
og genoptræningsperioden (8) og øge risikoen for senfølger, ny- og gen-institutionalisering (7).

100 skridt pr. dag reducerer risikoen for genindlæggelse med 10%

Fysisk aktivitet under hospitalsindlæggelse er forbundet med en significant reduceret risiko for genindlæggelse indenfor 30 dage. For hver 100 skridt øgning af den daglige gangdistance hos indlagte ældre patienter falder risikoen for genindlæggelse med ca. 10% (9).

References
(1)   1. 1. Eur J Intern Med. 2019 Nov; 69:50-56
(2)   Nina Beyer et al. ”In acutely admitted geriatric patients offering increased physical activity during hospitalization decreases length of stay and can improve mobility” (Nov. 2017)
(3)   Statistics Denmark, February 2019
(4)   J Appl Physiol 108: 1034 –1040, 2010.5. J Am Geriatr Soc. 2003;51:451–458.
(6)   Pedersen, Klarlund B, 2015.
(7)   J Am Geriatr Soc. 2004;52:1263–1270.
(8)   Lancet 2009;373:1874– 1882, J Nutr Health Aging. 2016;20:738–751.
(9)   Arch Phys Med Rehabil. September 2016 (Steve R. Fisher et al.)