Værktøj til Motivation og Monitorering af Fysisk Aktivitet indenfor Sundhedssektoren

Introduktion

SENS motion® – For Healthcare fremmer fysisk akvititet hos indlagte patienter

 

  • Motiverer patienten ved at vise mål og forventninger på en tablet ved sengen
  • Giver sundhedsfagligt personale overblik og indblik i patienters fysiske aktivitetsniveau
  • Letter dialogen om fysisk aktivitet mellem sundhedsfagligt personale, patient og pårørende
  • Fremmer compliance og datadreven ledelse

 

100 skridt pr. dag reducerer risikoen for genindlæggelse med 10% *

Motiverende App

 

Motiverende visuel feedback fra app øger patientens selvaktivering.

 

  • Gennem elementer af gamication og nudging motiveres patienten til at være mere fysisk aktiv.
  • Patienten tages med på en rundtur i København hvor turen går forbi spændende attraktioner.
  • Patienten følger løbende med i egne mål og forventninger med konkrete informationer.
  • Patient og sundhedspersonale kan tilgå flere informationer i en historikside, som kan hjælpe med at facilitere samtale og opfølgning.

Sådan Anvendes SENS motion® – For Healthcare

 

1. Diskret sensorplaster sættes på patientens lår ved indlæggelse. Dataopsamles straks.

2. Sensor måler fysisk aktivitet og døgnrytme hos patienten.

3. Patienten kan følge mål og forventningerpå en tablet ved sengen.

 

Værktøj til patienter og sundhedspersonale

Et samtaleværktøj der synliggør vigtigheden af fysisk aktivitet for patienten samt skaber overblik over patientens motivation og compliance.

Giver personalet overblik over aktivitetsdata på patienterne ved udtræk af statistik til datadreven ledelse og tværfaglig dialog.

Fremhævet Case

Bispebjerg Hospital: Forøget ud-af-sengen tid for indlagte patienter

Many patients are inactive 18-20 hours a day in the hospital bed, and body functions decline rapidly during hospitalisation. Therefore, rehabilitation while hospitalised is crucial to avoid los of independency, decline of quality of life and re-hospitalisation.

To change this harmful pattern, Bispebjerg Hospital is testing an intelligent patch to get patients moving that was developed by the Danish start-up SENS Innovation.

Link: Article www.businessinsights.dk

Link: Dall CH, Andersen H, Povlsen TM, Henriksen M. Evaluation of a technology assisted physical activity intervention among hospitalised patients: A randomised study. Eur J Intern Med. 2019

Link: MAST Evaluation

 

    View Video